Níže najedete přehled celého roku

Školní rok

4. 9. 2017 začátek školního roku 2017/2018
26. – 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny
31. 1. 2018 konec I. pololetí
2. 2. 2018 pololetní prázdniny
5. – 11. 2. 2018 jarní prázdniny
29. – 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny
29. 6. 2018 konec II. pololetí
2. 7. – 31. 8. 2018 hlavní prázdniny
3. 9. 2018 začátek školního roku 2018/2019

Edukačně-stimulační skupiny

Edukačně-stimulační skupiny představují pravidelná měsíční setkávání dětí, rodičů a pedagogů. Škola LABYRINTH se aktivně zapojuje do předškolní přípravy dětí, klade důraz na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Velkým přínosem edukačně-stimulačních skupin je postupné seznamování s prostředím, kde bude vzdělávání od září probíhat, vzájemné poznávání dětí i rodičů a postupná adaptace ještě před zahájením školní docházky. Setkávání s budoucími žáky bude probíhat od začátku nového roku.

Rodičovské kavárny

Každý měsíc probíhají ve spolupráci s rodiči rodičovské kavárny zaměřené na různorodá témata.

Pedagogické rady

30. 8. 2017 1. pedagogická rada
16. 11. 2017 2. pedagogická rada
18. 1. 2018 3. pedagogická rada
19. 4. 2018 4. pedagogická rada
21. 6. 2018 5. pedagogická rada

Pravidelné porady vedení a pedagogů školy vždy ve čtvrtek.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Hromadné třídní schůzky se konají na počátku a na konci školního roku společným setkáním rodičů a učitelů. Individuální setkávání dítěte, rodiče a učitele probíhá první týden v každém druhém měsíci.

Otevřená škola

Klasické dny otevřených dveří u nás nenajdete. Pokud nás chcete navštívit, spojte se s námi.

Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční v průběhu měsíce dubna 2019.