Níže najedete přehled celého roku

Školní rok

1. 9. 2020 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
29. – 30. 10. 2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
29. 1. 2021 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
22. 2. – 28. 2. 2021 JARNÍ PRÁZDNINY
1. 4. 2021 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Edukačně-stimulační skupiny

Edukačně-stimulační skupiny představují pravidelná měsíční setkávání dětí, rodičů a pedagogů. Škola LABYRINTH se aktivně zapojuje do předškolní přípravy dětí, klade důraz na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Velkým přínosem edukačně-stimulačních skupin je postupné seznamování s prostředím, kde bude vzdělávání od září probíhat, vzájemné poznávání dětí i rodičů a postupná adaptace ještě před zahájením školní docházky. Setkávání s budoucími žáky bude probíhat od února 2021.čtvrtek 11. 2. 2021 1. edukační skupina
čtvrtek 30. 3. 2021 2. edukační skupina
1. 4. a 16. 4. 2021 zápis
bude upřesněno 3. edukační skupina

Rodičovské kavárny

Každý měsíc probíhají ve spolupráci s rodiči rodičovské kavárny zaměřené na různorodá témata.

Pedagogické rady

24. 8. 2020 1. pedagogická rada
9. 11. 2020 2. pedagogická rada
25. 1. 2021 3. pedagogická rada
29. 3. 2021 4. pedagogická rada
21. 6. 2021 5. pedagogická rada

Pravidelné porady vedení a pedagogů školy jsou vždy v pondělí.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Hromadné třídní schůzky se konají na počátku a na konci školního roku společným setkáním rodičů a učitelů. Individuální setkávání dítěte, rodiče a učitele probíhá dvakrát ročně, vždy před koncem čtvrtletí.

Otevřená škola

Klasické dny otevřených dveří u nás nenajdete. Pokud nás chcete navštívit, spojte se s námi.

Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Zápis do prvních tříd

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ, se uskuteční zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/21 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


TERMÍN ZÁPISU A POČET PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ
ZÁPIS proběhne ve dvou termínech: 1. a 16. dubna 2021.
Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny dvě 1. třídy o celkové kapacitě 36 dětí (2x 18)


KRITÉRIA pro přijetí dětí do 1. ročníku
Přednostně jsou přijímány děti, které mají staršího sourozence, který již do LABYRINTHU dochází.
Soulad s koncepcí školy a dlouhodobý zájem o činnost LABYRINTHU.


Pokyny pro zákonné zástupce dětí k zápisu k povinné školní docházce naleznete v dokumentech https://labyrinthschool.cz/dokumenty