Níže najedete přehled celého roku

Školní rok

1. 9. 2022 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
18. 11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO
26. – 27. 10. 2022 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
3. 2. 2023 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
13. – 19. 3. 2023 JARNÍ PRÁZDNINY
6. - 10. 4. 2023 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
29. 6. 2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO
30. 6. 2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Edukačně-stimulační skupiny

Edukačně-stimulační skupiny představují pravidelná měsíční setkávání dětí, rodičů a pedagogů. Škola LABYRINTH se aktivně zapojuje do předškolní přípravy dětí, klade důraz na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Velkým přínosem edukačně-stimulačních skupin je postupné seznamování s prostředím, kde bude vzdělávání od září probíhat, vzájemné poznávání dětí i rodičů a postupná adaptace ještě před zahájením školní docházky. Setkávání s budoucími žáky bude probíhat od února 2022.Rodičovské kavárny

Každý měsíc probíhají ve spolupráci s rodiči rodičovské kavárny zaměřené na různorodá témata.

Pedagogické rady

24. 8. 2022 1. pedagogická rada
15. 11. 2022 2. pedagogická rada
24. 1. 2023 3. pedagogická rada
25. 4. 2023 4. pedagogická rada
20. 6. 2023 5. pedagogická rada

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Hromadné třídní schůzky se konají na počátku a na konci školního roku společným setkáním rodičů a učitelů. Individuální setkávání dítěte, rodiče a učitele probíhá dvakrát ročně, vždy před koncem čtvrtletí.

Otevřená škola

Klasické dny otevřených dveří u nás nenajdete. Pokud nás chcete navštívit, spojte se s námi.

Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Zápis do prvních tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24 proběhne v pátek 28.4.2023.

Ve školním roce 2023/24 budou otevřeny tři 1.třídy o celkové kapacitě 54 dětí (3x 18).

KRITÉRIA pro přijetí dětí do 1. ročníku:

1. Přednostně jsou přijímány děti, které mají staršího sourozence, který již do LABYRINTHU dochází.

2. Soulad s dlouhodobou koncepcí školy.