Níže najedete přehled celého roku

Školní rok

2. 9. 2019 začátek školního roku 2019/2020
29. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. - 1.11. 2019 ředitelské volno
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
30. 1. 2020 konec I. pololetí
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
17.2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
9. – 10. 4. 2020 velikonoční prázdniny
30. 6. 2020 konec II. pololetí
1. 7. – 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
1. 9. 2020 začátek školního roku 2020/2021

Edukačně-stimulační skupiny

Edukačně-stimulační skupiny představují pravidelná měsíční setkávání dětí, rodičů a pedagogů. Škola LABYRINTH se aktivně zapojuje do předškolní přípravy dětí, klade důraz na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Velkým přínosem edukačně-stimulačních skupin je postupné seznamování s prostředím, kde bude vzdělávání od září probíhat, vzájemné poznávání dětí i rodičů a postupná adaptace ještě před zahájením školní docházky. Setkávání s budoucími žáky bude probíhat od února 2020.středa 12.2. 1. edukační skupina
čtvrtek 12.3. 2. edukační skupina
středa 15.4. zápis 1
čtvrtek 16.4. zápis 2
čtvrtek 14.5 3. edukační skupina
čtvrtek 18.6. 4. edukační skupina

Rodičovské kavárny

Každý měsíc probíhají ve spolupráci s rodiči rodičovské kavárny zaměřené na různorodá témata.

Pedagogické rady

29. 8. 2019 1. pedagogická rada
18.11. 2019 2. pedagogická rada
20. 1. 2020 3. pedagogická rada
23. 3. 2020 4. pedagogická rada
15. 6. 2020 5. pedagogická rada

Pravidelné porady vedení a pedagogů školy jsou vždy v pondělí.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Hromadné třídní schůzky se konají na počátku a na konci školního roku společným setkáním rodičů a učitelů. Individuální setkávání dítěte, rodiče a učitele probíhá dvakrát ročně, vždy před koncem čtvrtletí.

Otevřená škola

Klasické dny otevřených dveří u nás nenajdete. Pokud nás chcete navštívit, spojte se s námi.

Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční 16.dubna 2020.