Najdu svoji cestu světem První laboratorní škola v ČR Zobrazit koncept školy

O laboratorní škole Labyrinth

První laboratorní škola

Labyrinth je úplnou základní školou s rozšířenou výukou anglčtiny a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS (International Association of Laboratory Schools). První třídy Labyrinth otevřel v září 2016.

Historie

Koncept laboratorních škol vznikl před více než 100 lety v USA a je založený na spolupráci univerzit a škol (mateřských, základních, středních). Laboratorní školy představují prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů, a umožňují jejich transfer do školní praxe. Laboratorní školy reflektují současný vývoj a potřeby společnosti a kumulují to nejefektivnější v oblasti vzdělávání.

Open School Space

Laboratorní škola Labyrinth je součástí holistického vzdělávacího projektu Open School Space, který překračuje hranice tradičních vzdělávacích prostředí, přirozeně se včleňuje do komunity, životního prostředí a skutečného světa. Projekt společně naplňují laboratorní škola Labyrinth, nezisková organizace Edunika a Nadace Open School Space.

Na čem pracujeme

Eduspace, mezinárodní festival, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna - města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity přináší Vám všem - odborníkům i laikům, učitelům i studentům, dětem i rodičům - klíčová témata ve vzdělávání pro 21. století.

Junior Hub, to je inspirativní pracovně-vzdělávací prostor určený dětem. Je místem, které podněcuje k plánování, vymýšlení, tvoření a spolupráci. Umožňuje setkávání vrstevníků se špičkovými odborníky různých profesí a s úspěšnými osobnostmi, organizacemi a firmami. Přibližuje reálný svět dětem a mladým lidem a pomáhá rozvíjet potřebné kompetence a gramotnosti pro 21. století.

Prostory vzdělávání jsou součástí širšího projektu, který se věnuje podpoře aktivního učení. Aktivní učení vychází z propojení technologií, pedagogiky a prostorů vzdělávání. Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí dostávají otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabývá propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného.

Partneři

Zapojeni do projektu MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ IV ŠABLONY ZŠ LABYRINTH IV - OP JAK

Náš projekt Rozvoj digitálních kompetencí v mezipředmětové výuce byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola