Najdu svoji cestu světem První laboratorní škola v ČR Zobrazit koncept školy

O laboratorní škole Labyrinth

První laboratorní škola

Labyrinth je úplnou základní školou s rozšířenou výukou anglčtiny a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS (International Association of Laboratory Schools). První třídy Labyrinth otevřel v září 2016.

Historie

Koncept laboratorních škol vznikl před více než 100 lety v USA a je založený na spolupráci univerzit a škol (mateřských, základních, středních). Laboratorní školy představují prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů, a umožňují jejich transfer do školní praxe. Laboratorní školy reflektují současný vývoj a potřeby společnosti a kumulují to nejefektivnější v oblasti vzdělávání.

Open School Space

Laboratorní škola Labyrinth je součástí holistického vzdělávacího projektu Open School Space, který překračuje hranice tradičních vzdělávacích prostředí, přirozeně se včleňuje do komunity, životního prostředí a skutečného světa. Projekt společně naplňují laboratorní škola Labyrinth, nezisková organizace Edunika a Nadace Open School Space.

Na čem pracujeme

Eduspace, mezinárodní festival, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna - města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity přináší Vám všem - odborníkům i laikům, učitelům i studentům, dětem i rodičům - klíčová témata ve vzdělávání pro 21. století.

Junior Hub, to je inspirativní pracovně-vzdělávací prostor určený dětem. Je místem, které podněcuje k plánování, vymýšlení, tvoření a spolupráci. Umožňuje setkávání vrstevníků se špičkovými odborníky různých profesí a s úspěšnými osobnostmi, organizacemi a firmami. Přibližuje reálný svět dětem a mladým lidem a pomáhá rozvíjet potřebné kompetence a gramotnosti pro 21. století.

Prostory vzdělávání jsou součástí širšího projektu, který se věnuje podpoře aktivního učení. Aktivní učení vychází z propojení technologií, pedagogiky a prostorů vzdělávání. Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí dostávají otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabývá propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného.

Partneři

Zapojeni do projektu MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II ŠABLONY ZŠ LABYRINTH II. ŠABLONY ZŠ LABYRINTH III.

Náš projekt Rozvoj digitálních kompetencí v mezipředmětové výuce byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola