Mezinárodní asociace laboratorních škol

(International Association of Laboratory Schools IALS)

Mezinárodní asociace laboratorních škol IALS sdružuje laboratorní školy po celém světě, zejména v USA, Kanadě, Portoriku, Japonsku a dalších zemích. Každý rok se členské školy schází na výroční konferenci, kde prezentují své výstupy, sdílejí svoje zkušenosti na mezinárodní úrovni a uzavírají nová partnerství, která školám pomáhají v naplňování mise laboratorních škol. Třídenní jednání se skládá z plenárního zasedání členských škol, přednášek, workshopů, návštěv laboratorních škol. Na výroční konferenci v roce 2016 byli představeni noví členové Mezinárodní asociace laboratorních škol IALS, kterými jsou: Česká republika (zastoupená laboratorní školou Labyrinth), Jihoafrická republika, Jamajka a Čína.

Model laboratorních škol začal před více než 100 lety prosazovat americký filozof, pedagog a psycholog John Dewey. Laboratorní školy využívají spolupráce s univerzitami, zaměřují se na transfer výzkumů z oblasti vzdělávání a umožňují jejich praktickou aplikací ve škole a šíření do dalších škol.

International Association of Laboratory Schools IALS

The School at Columbia University, New York, USA

The School at Columbia University je blízká škole Labyrinth svou filozofií a přístupem k dětem. Jedná se o laboratorní školu K-8 (tedy od mateřské školy po 8. ročník základního školy), která byla založena v roce 2003 a má přes 500 žáků. Základními principy školy jsou: spolupráce, komunitní vzdělávání, respekt k různorodosti a sledování a zakomponování inovací do vzdělávání. The School at Columbia University úzce spolupracuje s Columbia University na mnoha úrovních.

http://theschool.columbia.edu


The School at Columbia University, New York, USA