Na čem pracujeme

Eduspace, mezinárodní festival, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna - města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity přináší Vám všem - odborníkům i laikům, učitelům i studentům, dětem i rodičům - klíčová témata ve vzdělávání pro 21. století.

Junior Hub, to je inspirativní pracovně-vzdělávací prostor určený dětem. Je místem, které podněcuje k plánování, vymýšlení, tvoření a spolupráci. Umožňuje setkávání vrstevníků se špičkovými odborníky různých profesí a s úspěšnými osobnostmi, organizacemi a firmami. Přibližuje reálný svět dětem a mladým lidem a pomáhá rozvíjet potřebné kompetence a gramotnosti pro 21. století.

Prostory vzdělávání jsou součástí širšího projektu, který se věnuje podpoře aktivního učení. Aktivní učení vychází z propojení technologií, pedagogiky a prostorů vzdělávání. Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí dostávají otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabývá propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného.