Školská rada byla zřízena 1. 9. 2016.

Členové školské rady

Pupišíková Eva

člen školské rady

Tereza Cerovská

zástupkyně ředitele pro 2.stupeň, učitelka 2.stupně
/ +420 777 052 809

Svozilová Martina

garant umění do školy