Školská rada byla zřízena 1. 9. 2016.

Členové školské rady

Tereza Cerovská

zástupkyně ředitele, učitelka 1. a 2.stupeň
/ +420 777 052 809

Martina Svozilová

garant umění do školy

Eva Pupišíková

rodič - člen školské rady
/ +420 777 667 866