LABYRINTH se nachází ve zrekonstruovaných prostorách města Brna na Žerotínově nám. 6. Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Škola reflektuje nejnovější vývoj a trendy v oblasti vzdělávání, je technicky a materiálně vybavena na vysoké úrovni. Díky partnerům využívá nejnovější model interaktivních dotykových obrazovek a mobilní tabletovou učebnu. Třídy a školní jídelna – výdejna jsou vybavené ergonomickým a mobilním nábytkem umožňujícím flexibilní manipulaci a uspořádání odpovídajícímu různým formám a metodám výuky. Ve škole je rovněž odborná učebna pro výtvarnou výchovu s keramickou pecí a pohybový sál.

Škola dále využívá prostory komunitního centra a jeho knihovnu, přednáškový sál a terasu v budově Žerotínova náměstí 6. Tělesná výchova a další pohybové aktivity probíhají v tělocvičně a na venkovním hřišti TJ Sokol I. na ulici Kounicová 685/20. Jako školní zahrada slouží zahrada Domova mládeže Petrinum na Veveří 462/15.