1.stupeň LABYRINTHU se nachází ve zrekonstruovaných prostorách města Brna na Žerotínově nám. 6. Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Škola reflektuje nejnovější vývoj a trendy v oblasti vzdělávání, je technicky a materiálně vybavena na vysoké úrovni. Díky partnerům využívá nejnovější model interaktivních dotykových obrazovek a mobilní tabletovou učebnu. Třídy jsou vybavené ergonomickým a mobilním nábytkem umožňujícím flexibilní manipulaci a uspořádání odpovídajícímu různým formám a metodám výuky. Ve škole je rovněž odborná učebna pro výtvarnou výchovu s keramickou pecí a pohybový sál. Tělesná výchova a další pohybové aktivity probíhají v tělocvičně a na venkovním hřišti TJ Sokol I. na ulici Kounicová 685/20 nebo v areálu FAVU na Údolní 53. Jako školní zahrada slouží zahrada Domova mládeže Petrinum na Veveří 462/15.

2.stupeň LABYRINTHU se nachází v Brně ve zrekonstruovaných prostorách budovy na Královopolské 139. Součástí školy je studovna a školní jídelna – výdejna. Škola taktéž reflektuje nejnovější vývoj a trendy v oblasti vzdělávání, je technicky a materiálně vybavena na vysoké úrovni. Díky partnerům využívá nejnovější model interaktivních dotykových obrazovek a mobilní tabletovou učebnu. Třídy jsou vybavené stejným nábytkem umožňujícím flexibilní manipulaci a uspořádání odpovídajícímu různým formám a metodám výuky. Ve škole je rovněž odborná počítačová učebna, maker space pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy, hudebna, jazykovna a přírodovědná laboratoř. Tělesná výchova a další pohybové aktivity probíhají v tělocvičně a na venkovním areálu PPV, na TJ Sokol nebo v pohybovém sálu školy.