Školné

Ve škole se hradí školné, které zahrnuje:
 • vzdělávání ve formě denního studia v základní škole (celodenní program 7:30 –17:00)
 • individualizace a diferenciace výuky (individuální vzdělávací plány)
 • výuka s českým učitelem a rodilým mluvčím
 • výuka Anglického jazyka od 1. třídy a anglický kroužek
 • slovní hodnocení
 • výuka mimo budovu školy (doprava, vstupy)
 • ranní družina a odpolední 3. blok – družina a vybrané kroužky
 • možnost účastnit se jednodenních akcí v rámci výuky
 • využívání univerzitních prostor – např. laboratoře, odborné učebny, ateliéry
 • využívání prostor TJ Sokol 1, areál PPV a zahrady Petrinum
 • učebnice pro 1. ročník, učební texty a další výukové materiály nezbytné pro vzdělávání
 • pedagogickou diagnostiku
 • třídní schůzky ve třech (dítě – rodič – učitel)
 • školní informační systém Edookit
 • rodičovské kavárny
 • přednostní právo účasti na akcích pořádaných Open School Space – festival vzdělávání, workshopy, přednášky