Edookit

Škola spolupracuje se společností Edookit, která poskytuje moderní informační systém založený na nejnovějších technologiích. Uživatelsky přívětivý systém je určen pro všechny žáky, rodiče a pedagogy, usnadňuje vzájemnou komunikaci a poskytuje důležité informace, např. přehled docházky, omlouvání proběhlé nebo avizované plánované absence, hodnocení, záznamy o úkolech, rozvrhy a další.