Vojtěch Hlavenka v Labyrinthu

ONCE in every three months, we will invite young people to our Labyrinth school, who will show us thru their journey. The first guest will be VOJTĚCH HLAVENKA on Monday, September 25 at 5 p.m. in the Blue House (Královopolská 3052/139). What you can do in high school? How does Vojta work with his time management? How to decide what business to do? How is it to run a startup company? The aim of this meeting is to give you his personal experience of starting a business and to inspire your children to make meaningful use of their free time. Be sure to take them with you.
Invitation

First day of school

Dear parents, I would like to wish you and your children a great school year. Despite the summer time, we did everything so that it could really be a great year. Although we cannot predict exactly what the future will be like, we can participate in it together. Let's appreciate each other, praise each other, support each other, be sensitive to each other when dealing with unpleasant situations. I look forward to our time together and I am grateful to be able to spend it with you. Břetislav Svozil
Open

Vernissage Heroes_Viliam Slaminka,14. 11. 2022,16h

Kdo nezatoužil být hrdinou, kdo nezná Supermana nebo Batmana? Hrdinství, hravost, ftip, to vše najdete v obrazech Viliama Slaminky. Přijďte se Viliama zeptat, jaké volí přístupy, techniky nejen k tvorbě, ale i v životě. Od začátku školního roku v prostorách školy vystavuje slovenský vizuální umělec VILIAM SLAMINKA, který se zabývá kromě volné tvorby také komiksem, ilustrací a výukou. http://viliamslaminka.blogspot.com/ Inspiraci pro kolekci grafik si přinesl z vyučování na Základní umělecké škole. Tematicky se jedná o svalnáče, superhrdiny, automobily, ale i přírodu, hmyz a především mravence. Nepřímým motivem celé série je míchání barev. Překlápěním = zrcadlením vzniká hra s barevnými odstíny, ale i nahodilost výsledného obtisku. Hravost je i ve významové rovině, kde mravenci mohou zastupovat i lidi v hustém provozu velkoměsta. Svalnáči nesou nákup, věší prádlo nebo si přímo hrají s dětmi. Spider-man nebo Ant-man trochu jinak...A v neposlední řadě i odkaz na mezilidskou toleranci skrze všechny barvy duhy, ale i k přírodě a všem jejím tvorům (ani mravence nezašlápneš). Program: - Hudební zahájení, - Komentovaná prohlídka, - Tvorba v podobě malého workshopu inspirovaná výstavou, - Poděkování umělci, - Neformální setkání s občerstvením, Kde: Labyritnh - laboratorní škola DIGI centrum, 6.p. Žerotínovo náměstí 6 Brno 602 00 Projekt, Škola jako galerie, galerie jako škola, a jeho aktivity probíhají za podpory Statutármího města Brno. Děkujeme.
Otevřít

Zápis a umělecké dílny 27. 4. 2022, UMPRUM

Otevřít

Dernisáž Linoryt Miloš Sláma 25. 4. 2022

Otevřít

Výstava a workshopy Linoryt Miloš Sláma 03-04/2022

Otevřít

Exhibition Civilizovaná žena

Otevřít

Exhibition & workshops History lesson Jan Karpíšek

Otevřít

1st grade opening and workshops_1. 9. 2021

Otevřít

Summer camps 2021

Otevřít

Exhibition of a reproduction The Head of Medusa

Otevřít

Workshop_ Photoatelier DIVÝ TVOR _ 7.A

Divý tvor je fotoateliér, který pracuje s různými umělěckými koncepty. Nahlédněte, prosím, na jejich webové stránky: https://divytvor.cz/. Naše 7.A se může těšit na aktivní spolupráci a nový pohled na fotografii, jako na živý obraz. Sedmáci budou hledat linku mezi fotografickými záběry, aby mohli vytvořit komiks a fotografiím vnuknout život skrze komiksové bubliny.
Otevřít

Exhibition Rajlich 100 _ 5th anniversary posters

Výstava plakátů na téma 5. výročí Labyrinthu. Díky dlouhodobé spolupráci s Moravskou galerií jsme se mohli inspirovat výstavou Rajlich 100, jeho plakáty a nejoblíbenější technikou, koláží. Jak Rajlich sám říkal: "Maluji nůžkami a lepidlem". A co jsme my namalovali nůžkami a lepidlem? Nahlédněte do naší virtuální galerie viz Fotogalerie. Děkujeme za spolupráci Moravské galerii. Výstava i workshopy Rajlich 100 probíhají v rámci projektu Škola jako galerie, galerie jako škola za finanční podpory statutárního města Brna.
Otevřít

Head of Medusa, Art workshops Moravian Gallery

Otevřít

Art workshops with Irena Iškievová

Irena Iškievová is an artist who will introduce a graphic print and book binding to us during art workshops with the 4th classes. The theme is an animal and ecosystems.
Otevřít

Art and literature workshops _ book Kapky na kamen

Insparací pro samotné workshopy a edukativní výstup nám bude kniha. Kniha Kapky na kameni vypráví skutečné životní příběhy 50 žen a dívek z Česka a Slovenska, z období posledních dvou století. Je určena primárně pro děti, ale nejlépe zafunguje, když si ji budou spolu s dětmi číst rodiče nebo učitelé. Napsaly a ilustrovaly ji autorky, které vyprávějí o vědkyních, političkách, sportovkyních, umělkyních i úplně obyčejných ženách. Spojuje je jedno – schopnost vykročit z řady, postavit se proti konvencím a dát společnosti najevo, že ženy jsou rovny mužům, že mohou vykonávat stejné profese a že by měly mít stejné podmínky i příležitosti. „K sesbírání příběhů nás inspirovala úspěšná kniha Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. Protože jsme v ní našly jen jedinou českou ženu, rozhodly jsme se vydat knihu vlastní. Ženy, které jsme vybraly, byly a jsou nenápadné, ale nesmírně houževnaté bojovnice. Ne vždy byly ve svém oboru nejlepší, nejúspěšnější, světové. Ne vždy skončily ověnčené vavříny. A ne všechny přežily. A přece si zaslouží naši pozornost, protože jako kapky na kameni, krůček po krůčku, prošlapaly cestičku mnoha dalším.“ Kniha zároveň funguje jako netradiční učebnice historie. Obsahuje časovou osu s významnými milníky a na jednotlivých příbězích se dají krásně ilustrovat historické souvislosti.
Otevřít

Card game _ Kind Peter

Kind Peter_card game Price 1 package: 250,- CZK + packing and shipping.
Otevřít

Rajlich 100 _ workshops 2021

Umělecké workshopy se uskuteční ve dlouholeté spolupráci s Moravskou galerií. Online workshopy se inspirují aktuální výstavou RAJLICH 100 a proběhnou na přelomu února a března 2021. Všichni žáci a s nimi i jejich pedagogové dostanou možnost si projít procesem navrhování plakátu pod vedením lektorského oddělení MG. A kdo vlastně byl Jan Rajlich st.? Jan Rajlich st. (*1920 – † 2016) byl malíř, grafik a designér narozený v Brně, který se ve světě proslavil, jako zakladatel Bienále Brno. Workshopy se uskutečňují v rámci projektu “Škola jako galerie, galerie jako škola” za finanční podpory statutárního města Brna.
Otevřít

The Rodina _ workshopy, výstava, hra

Dalšími aktivitami v rámci projektu "Škola jako galerie, galerie jako škola" jsou výtvarné workshopy s Terezou a Vítem Ruller z designového studia The Rodina, ve spolupráci s Kamilou Musilovou. Workshopy jsou určené pro žáky třetích tříd a proběhnou částečně online a částečně živě. Celá spolupráce vyústí fyzickou výstavou přímo ve škole a virtuální výstavou prostřednictví online hry. The Rodina (therodina.com) je designové studio, za kterým stojí Tereza a Vit Ruller, narození původně v Brně, nyní žijící a pracující v Amsterdamu. Ve své práci často zkoumají prostorové a interaktivní možnosti virtuálních prostředí jako prostoru pro nové myšlenky a estetiku, které vycházejí z prostředí mezi kulturou a technologií. Pohybují se na hranici grafického designu, performance, interaktivních webů a instalací. Jejich klienty jsou převážně kulturní instituce jako například Harvard GSD (USA), FRONT International (USA), Sonic Acts Foundation (NL) či Hyundai Card Library Seoul (KOR). Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Brno
Otevřít

World day of kindness

Otevřít

Brno předměstí Vídně _ workshopy a výstava

Otevřít

Klára Horáková _ permanentní ilustrace a workshopy

Otevřít

Art camps

Otevřít

School as a gallery, gallery as a school

V Labyrinthu vytváříme prostor pro budoucnost, jehož nedílnou součástí je umění. Umění vnímáme v jeho celé šíři, jehož součástí je nejen výtvarná a hudební výchova, ale také tanec, nový cirkus, architektura, film a mnohé další umělecké směry. V tomto projektu se zaměřujeme na interakci mezi umělci či uměleckými institucemi, pedagogy a žáky. Jeho součástí jsou kreativní workshopy, interaktivní výstavy, společné vernisáže či výstavy žáků a umělců. Chceme dát žákům možnost k rozvíjení kreativního a inovativní myšlení. Současně vnímáme umění, jako nástroj k budování hodnot, citlivějšího vnímání, uvědomění si dopadu na sebe i okolí, Dlouhodobě spolupracujeme s umělci a uměleckými institucemi. Za finanční podporu děkujeme statutárnímu městu Brno
Otevřít

Rozvoj informatického myšlení pomocí online platfo

Otevřít