Zahájen zápis do prvních tříd základní školy Labyrinth. Zápis probíhá na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.