Účast na mezinárodní konferenci, kterou pořádala Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s názvem Škola, kde jsem člověkem. Organizační tým uvítal možnost setkat se, prezentovat a diskutovat o myšlenkách blízkých projektu Open School Space nejen s akademiky, ale i s lidmi z praxe, zástupci škol a studenty.