Ve čtvrtek 5. listopadu proběhla první veřejná prezentace projektu Open School Space v prostorách relaxační místnosti na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Organizační tým představil celý koncept projektu a jeho stěžejní pilíře - laboratorní školu, komunitní centrum, junior hub a edustreet.