labyrinth Labyrinth - laboratorní škola Brno

eyes

Najdu svoji cestu světem.

Labyrinth je úplnou základní školou s bilingvním programem a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS (International Association of Laboratory Schools). První třídy Labyrinth otevře v září 2016.

Koncept laboratorních škol vznikl před více než 100 lety v USA a je založený na spolupráci univerzit a škol (mateřských, základních, středních). Laboratorní školy představují prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů, a umožňují jejich transfer do školní praxe. Laboratorní školy reflektují současný vývoj a potřeby společnosti a kumulují to nejefektivnější v oblasti vzdělávání.

Laboratorní škola Labyrinth je součástí holistického vzdělávacího projektu Open School Space, který překračuje hranice tradičních vzdělávacích prostředí, přirozeně se včleňuje do komunity, životního prostředí a skutečného světa. Projekt společně naplňují laboratorní škola Labyrinth, nezisková organizace Edunika a Nadace OPEN SCHOOL SPACE.

MAKE*detail & David Veselý