The school council was established on September 1, 2016.

School council members

Monika Mandelíčková

na mateřské dovolené
/ +420 777 983 580

Lenka Švandová

umění do školy - výrazový tanec

Věra Suchánková

psycholožka