The school council was established on September 1, 2016.

School council members

Monika Mandelíčková

na mateřské dovolené
/ +420 777 983 580

Martina Svozilová

garant umění do školy

Eva Pupišíková

rodič - člen školské rady
/ +420 777 667 866