Organizace dne

7:30 – 8:15 DRUŽINA
8:30 – 8:50 RANNÍ KRUH
8:50 – 9:00 PŘESTÁVKA
9:00 – 10:30 1. BLOK
10:30 – 10:50 SVAČINA
10:50 – 12:20 2. BLOK
12:20 – 14:00 OBĚD/LABYRINTH
14:00 – 17:00 3. BLOK

Školní den začíná ranním kruhem.

Vyučování probíhá ve výukových blocích.

Na vyučování navazuje Labyrinth – čas pro oběd a relaxaci, přípravu na další den, individuální podporu.

V odpoledním třetím bloku jsou nabízeny – tematická družina a zájmové kroužky.

Školní družina je v provozu ráno (7:30 – 8:30) a odpoledne (14:00 – 17:00).