Únikovka
Únikovka
Future Port Praha
Future Port Praha
Otevřená hodina výrazového tance, výstava keramiky
Otevřená hodina výrazového tance, výstava keramiky
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia- LEIS
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia- LEIS
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia- LEIS
Otevření Digicentra a LEGO inovačního studia- LEIS