Níže najedete přehled celého roku

Školní rok

1. 9. 2016 začátek školního roku 2016/2017
26.–27. 10. 2016 podzimní prázdniny
23. 12. 2016–3. 1. 2017 vánoční prázdniny
4. 1. 2017 začátek vyučování v roce 2017
31. 1. 2017 konec 1. pololetí
3. 2. 2017 pololetní prázdniny
13.–19. 3. 2017 jarní prázdniny
13.–14. 4. 2017 velikonoční prázdniny
30. 6. 2017 konec 2. pololetí
30.6.–3. 9. 2017 hlavní prázdniny
4. 9. 2017 začátek školního roku 2017/2018

Edukačně-stimulační skupiny

Edukačně-stimulační skupiny představují pravidelná měsíční setkávání dětí, rodičů a pedagogů. Škola LABYRINTH se aktivně zapojuje do předškolní přípravy dětí, klade důraz na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Velkým přínosem edukačně-stimulačních skupin je postupné seznamování s prostředím, kde bude vzdělávání od září probíhat, vzájemné poznávání dětí i rodičů a postupná adaptace ještě před zahájením školní docházky. Setkávání s budoucími žáky bude probíhat od prosince.

Pedagogické rady

26. 8. 2016 1. pedagogická rada
7. 11. 2016 2. pedagogická rada
25. 1. 2017 3. pedagogická rada
12. 4. 2017 4. pedagogická rada
15. 6. 2017 5. pedagogická rada

Pravidelné porady vedení a pedagogů školy vždy ve čtvrtek od 17.00 hod.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Hromadné třídní schůzky se konají na počátku a na konci školního roku společným setkáním rodičů a učitelů. Individuální setkávání dítěte, rodiče a učitele probíhá první týden v každém druhém měsíci.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 7. prosinec 2016 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. dubna 2017.

Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme.

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční v průběhu měsíce dubna 2017.